OTOP

กรมการพัฒนาชุมชนติดปีก OTOP ดันอาหารเครื่องดื่มฟื้นตลาด

กรมการพัฒนาชุมชน ติดปีกสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ชูกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัว รับปัจจัยบวกสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ไทยเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ให้มีรายได้จากการนำภูมิปัญญามาพัฒนาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป้าหมายเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการมีรายได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20...