Open House On Tour

Open House On Tour “อนาคตดีเริ่มที่ ม.หัวเฉียวฯ”

ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด ในเดือนมิถุนายน 2565 ม.หัวเฉียวฯ เตรียมยกบ้าน On Tour จัดงาน Open House ไปยังศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ แบบจุก ๆ 3 วันเต็ม ในวันศุกร์ที่ 17 วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่...