OnePieceNetflix

“Purupurupuru” แมลงโทรสารส่งสัญญาณมาแล้ว!

อาจารย์เออิจิโระ โอดะ ยืนยัน: “การผจญภัยของเหล่าโจรสลัดหมวกฟางฉบับคนแสดงจะดำเนินต่อไป!”   ONE PIECE ที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลก จะกลับมาอีกครั้ง  เตรียมเดินเรือต่อทาง NETFLIX! ONE PIECE ซีรีส์ที่สร้างปรากฏการณ์สะเทือนไปทั่วโลก จะได้แล่นเรือออกไปผจญภัยในทะเลลึกเพื่อตามล่าหาสมบัติต่อไป! อาจารย์เออิจิโระโอดะ ผู้สร้างและผู้วาดภาพ ONE PIECE ยืนยันเรื่องนี้ผ่านวิดีโอพิเศษที่สื่อสารผ่านแมลงโทรสาร โดย ONE PIECE ฉบับคนแสดงจะกลับมาอีกครั้งพร้อมด้วยการผจญภัยครั้งใหม่ของเหล่าตัวละครในจักรวาล ONE PIECE โดยจำนวนตอนและรายละเอียดต่างๆ จะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลัง อาจารย์เออิจิโระโอดะ ผู้สร้าง...