NCT DOJAEJUNG

NCT DOJAEJUNG  ส่งกิจกรรมแฟนไซน์ครั้งแรกในประเทศไทย! 

ช้อปปี้ ควง เอสเอ็ม ทรู จุดพลุฉลองใหญ่ต้อนรับยูนิต NCT DOJAEJUNG  ส่งกิจกรรมแฟนไซน์ครั้งแรกในประเทศไทย!  ใน NCT DOJAEJUNG FANSIGN EVENT กรุงเทพฯ, 24 เมษายน 2566 – เหล่าสาวกชาว NCTzen...