MNYLumimatteEvent

“อิ้งค์ วรันธร” ผนึกกำลังแก๊งศิลปินและไอดอล Gen-Z ร่วมสร้างปรากฏการณ์ผิวสวยล้อแสง

"อิ้งค์ วรันธร" ผนึกกำลังแก๊งศิลปินและไอดอล Gen-Z ร่วมสร้างปรากฏการณ์ผิวสวยล้อแสงผ่าน Concert of Light ท่ามกลางแสงไฟ Light Art Installation สุดอลังการ ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2567 นี้...