Mister Landscape Thailand

จับตา “แวน-วรวี ปาลรังษี” ตัวเต็งหนุ่มหล่อรักษ์โลก 2022

นับว่าเป็นปีที่ 3 แล้วในการจัดประกวด Mister Landscape Thailand เพื่อเฟ้นหาหนุ่มหล่อจาก 77 จังหวัด ที่มีจิตใจ รักษ์โลก รักษ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “แวน - วรวี ปาลรังษี” ดีกรีบัณฑิตธุรกิจการบิน จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้มีหน้าตาคมสัน...