ManodFamily

แอบส่อง!! หนุ่มน้อยจากร้อยเอ็ด “แมน ฤทธิเกียรติ”

แอบส่องหนุ่มน้อยจากร้อยเอ็ด แมน ฤทธิเกียรติ ฤทธิทิตย์ จากตำแหน่งชนะลิศอันดับ 6 ของ To Be Number One Idol 8 ตอนเรียนอยู่ชั้นม.5 จนมาเป็นเดือน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2019 สู่การเป็นหนึ่งใน 20...