MacaoEvents

เริ่มแล้ว Light up Macao 2023 งานที่จะทำให้มาเก๊าส่องประกายไปทั้งเมือง วันนี้ ถึง 25 ก.พ.67 ปีหน้า!

สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (Macao Government Tourism Office หรือ MGTO) ร่วมมือกับ 6 ธุรกิจรีสอร์ท จัดงาน “Light up Macao 2023” ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2566 –...