Love and Memory

ความรัก ความทรงจำ Love and Memory ซีรีส์ที่จะทำให้คุณ…ไม่ลืม…

“ความรักความทรงจำ -Love & Memory” ซีรีส์คุณภาพสร้างสรรค์สังคมเพื่อความสุขในสังคมผู้สูงวัย ให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วย “อัลไซเมอร์” โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ละครเรื่องความรัก ความทรงจำ Love and Memory เป็นละครสั้น  4 ตอน นำเสนอเรื่องราวของสองครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ แต่มีความเข้าใจในการดูแลและสื่อสารกับผู้ป่วยแตกต่างกัน โดยชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์นั้นย่อมไม่เหมือนการสื่อสารกับคนปกติ และควรใช้ความรักเป็นเครื่องมือในการเหนี่ยวรั้งความทรงจำของคนที่รักไว้ให้นานที่สุด จึงอาจกล่าวได้ว่าละครเรื่องนี้ถือเป็นละครเรื่องแรก ๆ ที่หยิบยกประเด็นโรคอัลไซเมอร์มาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านบทละคร...