KPI

เคพีไอ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 70 ชูวิสัยทัศน์ “ส่งมอบบริการประกันภัยที่เป็นมิตร”

เคพีไอ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 70 ชูวิสัยทัศน์ “ส่งมอบบริการประกันภัยที่เป็นมิตร” ตั้งเป้า 5 ปี เบี้ยรับรวมทยานขึ้นหมื่นล้าน ติดอันดับ TOP10 กรุงไทยพานิชประกันภัย หรือ เคพีไอ พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 ภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2566 “Serving...