InternInMyHeart

ซีรีส์ไทยเรื่องแรกในรอบ 3 ปี! Intern In My Heart ได้ฉาย Simulcast ในประเทศจีน พร้อมไทยและกว่า 140 ประเทศทั่วโลก

ถือเป็นอีก 1 ข่าวดีรับปีใหม่ของวงการคอนเทนต์ไทย เมื่อ Intern In My Heart ซีรีส์ WeTV Original โดย GMM Studios International ในเครือ The ONE Enterprise ได้ฤกษ์ฉายต้อนรับปีมังกรในรูปแบบ...