innocent

คอนเสิร์ตแห่งความคิดถึง “The Innocent Concert 40 ปี ของพี่กับน้อง” การกลับมารวมตัว ในรอบ 14 ปี

การกลับมารวมตัวบนเวทีใหญ่อีกครั้งในรอบ 14 ปี กับที่สุดของคอนเสิร์ตแห่งความคิดถึง “The Innocent Concert 40 ปี ของพี่กับน้อง” บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จำกัด ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น...