ICONICCRAFTCOFFEEFEST2023

“ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2023” เทศกาลงานกาแฟ ที่สุดของการรวม บาริสต้า แชมป์ระดับโลก

“ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2023” เทศกาลงานกาแฟครั้งยิ่งใหญ่ ที่สุดของการรวมบาริสต้าแชมป์ระดับโลก คัดสรรสุดยอด SPECIALTY COFFEE BRAND กว่า 100 แบรนด์ดัง และเมล็ดกาแฟจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2566 ไอคอนสยาม...