ICELABAPEX

3 คนดัง ฟาน ศรีไตรรัตน์ – วิ วิมลลักษณ์ – มัม กัลยา ดีต่อใจ ICE LAB ตอบโจทย์สุดล้ำ บำบัดด้วยความเย็นติดลบ -110 องศาเซลเซียส  

ฟาน ศรีไตรรัตน์ - วิ วิมลลักษณ์ และ มัม กัลยา พิสูจน์นวัตกรรม บำบัดร่างกายสุดล้ำด้วยความเย็นติดลบ -110 องศาเซลเซียส ปลื้ม ICE LAB (ไอซ์แล็บ) by APEX Wellness -เอเพ็กซ์...