1. Home
  2. HSBC

Tag: HSBC

HSBC ส่งมอบน้ำใจในวิกฤติโควิด

HSBC ส่งมอบน้ำใจในวิกฤติโควิด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น หรือ HSBC Thailand ร่วมพลังจับมือกับกลุ่มอาสาสมัครเป็นพลังในการต่อสู้กับวิกฤติ COVID-19 โดยได้ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4.3 ล้านบาท เป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สิ่งของจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์, เตียงผู้ป่วย ICU, เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นจำนวน 6 แห่ง นอกจากนี้ HSBC Thailand ยังได้ร่วมบริจาคถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID- 19 ในชุมชนแออัดคลองเตย, จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยแบ่งกระจายให้กับ…

Read More
Loading...