Home Care

เตรียมพื้นกันลื่น พร้อมคุณสมบัติ Home Care ตอบโจทย์บ้านรับหน้าฝนแบบโสสุโก้

เคยคิดไหมว่า เดี๋ยวนี้บางวัน ก็ไม่ค่อยจะแน่ใจว่า ตอนนี้ เราอยู่ในช่วงฤดูไหนของปี เพราะอากาศร้อน ทั้งร้อนตับแลบ หรือร้อนอบอ้าวแบบกดดัน ผสมกับฝนฟ้าที่ชอบตกไม่ต้องตามฤดูกาล และดูจะตกเอาตามอำเภอใจมากขึ้นไปเรื่อย ๆ จนรู้สึกสับสน แต่จะว่าไปเวลาที่ฝนตกแล้วได้อยู่บ้าน โดยเฉพาะผลจากโควิดเอ็ฟเฟ็กที่ทำให้วิถีการทำงานนอกบ้านเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่น ก็เป็นอะไรที่ไม่เลวเลยทีเดียว สำคัญก็ตรงที่ว่า การดูแลบ้านที่ต้องรับสภาพอากาศเปียกชื้น ความชื้นแฉะ หรือคราบน้ำตามพื้นที่ที่รองรับน้ำในจุดต่าง ๆ...