Happy Meat Happy Me

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย จัดงาน “Happy Meat Happy Me” สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้

สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคเลือกอาหารปลอดภัย และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มอย่างมีสวัสดิภาพ   เปิดตัวทูตองค์กร มารีญา พูลเลิศลาภ พร้อมชมแฟชั่นสะท้อนปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 ณ ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ ​องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection-Thailand) องค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลก ที่มุ่งเน้นการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ จัดงาน “Happy Meat Happy Me” สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้เชิญชวนคนไทยเข้าชมนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงและกระตุ้นการปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบอย่างมีมนุษยธรรม และคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ในฟาร์ม ก่อนส่งออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยเริ่มต้นโครงการผ่านการสื่อสารกับผู้บริโภคคนเมืองในกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่และเป็นศูนย์รวมของคนทุกภาคส่วน ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคมศกนี้ ณ ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมเปิดตัวทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2560 ที่ปรากฎตัวด้วยแฟชั่นโชว์สุดสร้างสรรค์ในคอลเลคชั่น “END FACTORY...