Hairtransplant

ส่องหมอดูต๊อกแต๊ก A4 ต้นแบบคนคุณภาพ เฟ้นนวัตกรรมปลูกผม เสริมโหงวเฮ้ง

คุณณฐอร นพเคราะห์ หรือหมอดูต๊อกแต๊ก A4 มีความสามารถรอบด้าน อาทิ นักเขียน ดีเจ และนั่งแท่นกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อุทิศตนทำเพื่อสังคม เปิดใจว่า “ เคล็ดลับอย่างแรกในชีวิตคือความสุข...