Good Man Good Road

อาร์ต, หมอริท “เข้ารับรางวัลจากโครงการ  “Good Man Good Road คนดีเคียงคู่ถนน” 

อาร์ต, หมอริท “เข้ารับรางวัลจากโครงการ  “Good Man Good Road คนดีเคียงคู่ถนน” จัดโดย “กระทรวงวัฒนธรรม” จับมือ “สถานีวิทยุ จส.100” ในรูปแบบออนไลน์  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการทำดีบนท้องถนน ร่วมกับ บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุ จส.100  เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ ให้เกิดการตระหนักถึงการช่วยเหลือ มีน้ำใจซึ่งกันและกัน ด้วยการคัดเลือกบุคคลตัวอย่างเพื่อมอบรางวัลและเชิดชูคนดี...