GENKI

เตรียมพบกับอีเว้นต์ “GENKI! FUKUSHIMA” ฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานการบูรณะประเทศญี่ปุ่น หรือ Reconstruction Agency, Japan จะจัดอีเวนต์เพื่อให้ชาวไทยทุกท่านได้รู้จัก "มนต์เสน่ห์ด้านอาหาร" และ "มนต์เสน่ห์ด้านการท่องเที่ยว" ของจังหวัดฟุกุชิมะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะจากแผ่นดินไหวใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อพ.ศ. 2554 จังหวัดฟุกุชิมะเป็นพื้นที่ที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์มากมาย ทั้งผลไม้ เช่น ลูกพีช เหล้าสาเกที่คว้าอันดับ 1 มาจากงานประกวดหลายเวทีในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สัมผัสถึงธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และประเพณีโบราณของประเทศญี่ปุ่น...