FOOD EXPO

KICE ประกาศความพร้อมจัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022

งานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงครั้งแรก ตอกย้ำความเป็นผู้นำศูนย์กลางการจัดประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานสู่สากล ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือ ไคซ์ (KICE) ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ให้บริการการจัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ภาคอีสาน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำศูนย์กลางและหมุดหมายการจัดประชุมในภาคอีสาน ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022 (บียอนด์ ฟู้ด เอกซ์โปร์ 2022)...