ETDA

ETDA จัดใหญ่! ประกาศผล ทีม UpPass คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลไอดี

ในการแข่งขัน MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All  7 กุมภาพันธ์ 2565, กรุงเทพมหานคร – สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือพาร์ทเนอร์ ภาครัฐ เอกชนและ Regulator จัดใหญ่การแข่งขัน “MEiD Hackathon : Digital ID Solution forAll บริการไทย ไร้รอยต่อ” เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลไอดี เชื่อมทุกบริการไทย ทีมUpPass เจ้าของนวัตกรรม No-Code...