EMPOWERHER: WOMEN TALK MONEY

บิทคับแคปปิตอลกรุ๊ป ร่วม WomenSet จัดเสวนา “EMPOWERHER: WOMEN TALK MONEY”

บิทคับแคปปิตอลกรุ๊ปร่วม WomenSet จัดเสวนา "EMPOWERHER: WOMEN TALK MONEY" ปลดล็อกศักยภาพของผู้หญิงด้านการเงินการลงทุน วันที่ 16 มีนาคม 2567 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค 101 กรุงเทพฯ บริษัท บิทคับ...