ELSA Speak

ถึงเวลาใช้ AI เข้ามาช่วยฝึกพูดภาษาอังกฤษ

ELSA Speak แอปพลิเคชัน AI ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Google และมียอดดาวน์โหลด 54 ล้านครั้ง ขณะนี้สามารถใช้งานโดยผู้เรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคนไทยได้แล้ว ด้วยการลงทุนจาก Google และผู้ลงทุนที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ELSA Speak พัฒนามาจนติดอันดับหนึ่งในห้าแอป AI ภาษาอังกฤษ อันดับต้นของโลก...