Ecosystem

ทีเซลส์ เตรียมจัดงาน Bio Asia Pacific 2023 ชูธงความร่วมมือ สร้าง Ecosystem

หนุนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์-การแพทย์-สุขภาพ ปั้นไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เครือข่ายภาครัฐ-เอกชน เตรียมจัดงาน Bio Asia Pacific 2023 ภายใต้แนวคิด Partnership & Collaboration...