Dr.CBD Clinic

เปิดตัว Dr.CBD Clinic ชูนวัตกรรม Medical Grade มหัศจรรย์กัญชา กัญชง รับเทรนด์ “Healthcare”

คลินิกทางเลือกทีไม่ใช่ตัวเลือก แนะทางรอดใหม่กับผู้ป่วยมะเร็ง   บริษัท ดร. ซีบีดี จำกัด (Dr.CBD) ขานรับเทรนด์ "Healthcare" ชูนวัตกรรมมหัศจรรย์กัญชา กัญชง - สุขภาพ ลุยธุรกิจการแพทย์ เปิดตัว Dr.CBD Clinic นำร่องศาสตร์การผสมผสานพืชสมุนไพรกัญชา กัญชง...