DogDays

ตัวอย่าง Dog Days ด็อกเดย์ สี่ขาว้าวุ่น เวอร์ชั่น คนดูได้ หมาดูดี

เปิดคาแร็กเตอร์ 4 ขาสุดว้าวุ่น แวนดา, พ่อใหญ่ปาร์ค และ สติง น้องหมา 3 ตัว ที่พัวพันเรื่องวุ่น ๆ จนเหล่า 'นุด' ต้องกุมขมับ กับ "ตัวอย่าง" ที่ 'นุด' ดูได้ ส่วน...