DMP

ผลิตภัณฑ์ “dmp” คว้า 2 รางวัล การันตีคุณภาพจากงาน Amarin Baby & Kids Awards 2023

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวชื่นหล้า คลังวิฑูรย์ ผู้จัดการแบรนด์อาวุโสผลิตภัณฑ์ dmp เป็นตัวแทนรับรางวัลจากการประกาศในงาน “Amarin Baby & Kids Awards 2023” โดย Amarin Baby &...