DIPROMCreativeDramaScriptForTouring

“กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” เปิดรับสมัคร Season 2 กับการก้าวไปสู่การเป็นนักเขียนบทมืออาชีพ

เปิดรับสมัคร Season 2 หากคุณ "ฝัน“ อยากเป็นนักเขียนแบบมืออาชีพ!!!! เชิญทางนี้ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดี…พร้อมมมมม พร้อมกันหรือยังกับการก้าวไปสู่การเป็นนักเขียนบทมืออาชีพ DIPROM Creative Drama Script For Touring : Season2 กิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมผ่านบทละครเชิงสร้างสรรค์ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจไปกับ…วิทยากรและนักเขียนบทมืออาชีพของประเทศ...