DIPROM Fest

ดีพร้อม ดัน Soft Power บุกย่านการค้าใจกลางเมือง นำร่องโชว์ไอเดียสุดเก๋ในเทศกาล DIPROM Fest

ดีพร้อม ดัน Soft Power ขนทัพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บุกย่านการค้าใจกลางเมือง นำร่องโชว์ไอเดียสุดเก๋ในเทศกาล DIPROM Fest คาดเงินสะพัดกว่า 5 ล้านบาท กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2566 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ขานรับนโยบายการสนับสนุน...