Demo Day

ดีป้า ประกาศความสำเร็จกับสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ในกิจกรรม Demo Day

ดีป้า ประกาศความสำเร็จกับสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ในกิจกรรม Demo Day ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 17 ธันวาคม 2564, กรุงเทพมหานคร - ดีป้า ประกาศความสำเร็จพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัพในกิจกรรม...