Dek-D

Dek-D และ ETDA เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ‘‘ETDA Digital Citizen Trainer’’

Dek-D และ ETDA เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ‘ETDA Digital Citizen Trainer’ เพิ่มทักษะรับมือภัยโซเชียลมีเดียด้วย 5 ทักษะดิจิทัลจากกูรู ด่วนหมดเขต 19 ม.ค.นี้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์"  (สพธอ.) หรือ "เอ็ตด้า" (ETDA :...