CUU’S HAIR

“Harmony: Color Collection 2023 by Rios Group” นิทรรศการสร้างงานศิลปะบนเส้นผมอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบ Art Gallery

18 กรกฎาคม 2566 : บริษัท Rios Group เจ้าของธุรกิจร้านทำผมในประเทศไทย 5 แบรนด์ดัง จัดงาน “Harmony: Color Collection 2023 by Rios Group” นิทรรศการแสดงผลงานการสร้างศิลปะบนเส้นผมอย่างสร้างสรรค์ของช่างผมองค์กรในรูปแบบของ Art...