covid 19

HSBC สานต่อส่งมอบน้ำใจสู้ภัยโควิด

จากการที่ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น หรือ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย ได้ร่วมพลังจับมือกับมูลนิธิคุวานันท์ ร่วมบริจาคทุนเป็นจำนวน 5 แสนบาทและสิ่งของที่จำเป็นในวิกฤต COVID-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดในประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เนื่องจากการแพร่ระบาดในวงกว้างของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในปีนี้ HSBC จึงได้บริจาคเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 1...