COREหนัง

“คุณปัญชลีย์ นิธิจิระโรจน์” ผู้บริหาร M39 ร่วมงาน “CORE หนัง” ผลงานนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์  

วันของเด็กหนัง พลังของคนรุ่นใหม่  “CORE หนัง” งานเทศกาลการฉายภาพยนตร์สารนิพนธ์ของนักศึกษาวิชาเอก ภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งปีนี้เจ้าของผลงานคือ JCรุ่น 60 และ 61 งาน Core หนัง ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ ศ 2542  ซึ่งปีนี้. 2565  ครั้งนี้จึงเป็นการจัดครั้งที่ 12 จัดขึ้นที่ โรงภาพยนตร์  House Samyan ศูนย์การค้า Samyan Mitrtown โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ผลงานภาพยนตร์สารพิพนธ์ ธีสิสของเหล่านักศึกษาที่จบในรุ่นนั้น ๆ ได้จัดแสดงให้ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมด้วยได้ การฉายภาพยนตร์ผลงาน หัวใจสำคัญเพื่อให้เจ้าของผลงานทุกคน ทุกฝ่าย ตำแหน่งหน้าที่ ทั้ง ผู้กำกับภาพยนตร์ , ผู้เขียนบทภาพยนตร์ , ทีมงานโปรดักชั่น , นักแสดง พร้อมทั้งผู้ที่ได้มีส่วนร่วมงานการผลิต คิด สร้างสรรค์  ได้มีพื้นที่นำเสนอ พร้อมรับทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน ในงานของตนเองเพื่อจะได้นำไปต่อยอดพัฒนาต่อไปในสายงานในอนาคตนั่นเอง  “Core หนัง”  งานได้จัดขึ้น 2 วัน  ในวันที่ 30-31 ก.ค. 2565 โดยวันที่ 31 ก.ค. 2565  ผศ. อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัยอาจารย์กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ให้การต้อนรับวิทยากรทั้งหมด 4 ท่าน ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ แนะนำ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งมีรายชื่อดังนี้  1.คุณปัญชลีย์ นิธิจิระโรจน์ (manager director & executive Producer บริษัท M39) 2.คุณโมไนย ธาราศักดิ์ (หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณท์เนรมิต หนัง ฟิล์ม จำกัด) 3.คุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต (ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์)...