Collaboration

NFT และ Collaboration ทางรอดของศิลปินไทยสู่โอกาสที่ไร้ขอบเขต

ศิลปินไฟน์อาร์ตมารวมกันทางนี้.........ถ้าคุณเป็นนักวาด ปาด ปั้นบนผืนผ้าใบ กระดาษ ไม้ ดิน หรือวัสดุจับต้องได้ใดๆ และไม่ว่าจะรุ่นใหญ่หรือรุ่นใหม่ วันนี้ยูโอบี ชวนคุณก้าวออกจาก Comfort Zone ไปสู่โลกศิลปะที่เปิดกว้างไร้ขอบเขต กวาดตัวจริงตัวท็อปในวงการมาแชร์ประสบการณ์จริงผ่านคลิปวิดีโอ Tutorial แบบเข้าใจง่ายใน 2 หัวข้อเกี่ยวกับการเข้าสู่ NFT และการ...