Cake & Cookie Wonderland

S&P 49 ปี “Cake & Cookie Wonderland”

คุณภัทรา และคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน จัดงาน S&P 49 ปี โดยมี คุณปราการ ไรวา (เนม)  และ น้องอลิส จาก The Golden song มาร่วมสร้างสีสันวันเปิดงาน พบกับกิจกรรมสำหรับครอบครัว และสินค้าหลากหลายจาก...