BNK48 CGM48

iAM จับมือ Facebook Gaming ขนทัพศิลปินหญิงไอดอล BNK48 และ CGM48

iAM จับมือ Facebook Gaming ขนทัพศิลปินหญิงไอดอล BNK48 และ CGM48สร้างคอนเทนต์เกม '48TH GAME CASTER' ขานรับกระแสเกมโตต่อเนื่องดีเดย์ 1 ธันวาคมนี้ ครูปิ๋ม - นางสาวเสาวณีย์ กาญจนโอฬารศิริ ชิไฮนิน บริษัท...