Beaverman

เปิดยุคใหม่ ของการ รีโนเวทบ้านมือสอง ด้วยเทคโนโลยี AI !

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ และ Beaverman ประกาศความร่วมมือ เปิดยุคใหม่ของการรีโนเวทบ้านมือสองด้วยเทคโนโลยี AI ! สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ ยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหัวใจของการพัฒนาไม่เคยหยุดนิ่ง บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) และ Beaverman ได้เปิดตัวความร่วมมือที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงวิธีการมองเห็นบ้านมือสอง - นั่นคือการรีโนเวทด้วยเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัย...