ASMOPSS

เด็กไทยกวาด 33 รางวัลโครงการ ASMOPSSครั้งที่ 13 ที่ประเทศอินโดนีเซีย กระทรวงศึกษาเร่งมอบรางวัล

กรุงเทพมหานคร : 5 มกราคม 2567 : บริษัท ไมราห์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด , โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด หรือ วิทย์ครูป้อม ASCI (ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งผู้บริหาร โรงเรียน ครูผู้สอน...