asiabooks

“asiabooks” จัดกิจกรรม Play & Learn โครงการเสริมสร้างการศึกษาผ่านสันทนาการ

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำโดย นางอรพินท์ ตรีอมรเลิศ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด ร้านหนังสือชั้นนำในกลุ่มบีเจซี จัดกิจกรรม Play & Learn โครงการเสริมสร้างการศึกษาผ่านสันทนาการ ให้กับโรงเรียนในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อส่งมอบหนังสือและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ฝึกการทำงานเป็นทีม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมคุณลักษณะของการเป็นผู้มีจิตอาสา...