Asia International Hemp Expo

“Asia International Hemp Expo” เปิดเวทีเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมกัญชงโลกครั้งแรกในไทย

ปักหมุดประเทศไทย สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมกัญชง !! เปิดเวทีเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมกัญชงโลกครั้งแรกในไทย 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ (8 พ.ย. 65) สมาคมการค้าอุคสาหกรรมกัญชงไทย จับมือ เอ็น. ซี....