Amnat Charoen 2023

“Amnat Charoen 2023 Happy New Year Times Square Of Happiness” วันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566

ณ หอนาฬิกา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ร่วมกับ จังหวัดอำนาจเจริญ และเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งความสุขต้อนรับปี 2023 กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กับงาน “Amnat Charoen 2023 Happy New Year Times...