Allergan

Allergan Aesthetics ตอกย้ำกระแสของความงามในแบบตัวเอง ด้วยแคมเปญ “ฉันคือความพรีเมียม”

                    Allergan Aesthetics ตอกย้ำกระแสของความงามในแบบตัวเอง ด้วยแคมเปญ “ฉันคือความพรีเมียม” ปลุกความมั่นใจให้แก่คนทั่วโลก บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Allergan Aesthetics ตอกย้ำการเป็นผู้นำเวชศาสตร์ความงามระดับโลกจากอเมริกา ที่มีประสบการณ์มายาวนานมากกว่า 30 ปี ด้วยแคมเปญ “ฉันคือความพรีเมียม” ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ระดับสากล โดยการให้นิยามความงามผ่านการสร้างคุณค่าและเสริมความมั่นใจในตัวเอง ให้ทุกคนสร้างความพรีเมียม และเชื่อในความงามในแบบของตัวเอง ตั้งเป้าขยายตลาดความงามเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคครบทุกเจนเนอเรชัน  สำหรับแคมเปญ “ฉันคือความพรีเมียม” คือการนำเสนอถึง ความงามของผู้หญิงที่มีอยู่ในตัวตนของทุกคน...