AIS

AIS ร่วมมือ MSyne Innovations รุกเดินหน้าสร้าง “COLLABORATION PLATFORM”

จัดเต็มเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนเคียงคู่ธุรกิจ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำโดย ‘คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร AIS Business ร่วมกับบริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด ผู้นำอันดับ...