60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนก้าวสู่ปีที่ 60 ชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแรงบันดาลใจในขับเคลื่อนชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 60 ปี จัดใหญ่ “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 5 – 7 ก.ย.นี้ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 622 รางวัล ประกาศเป้าหมายดันเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันนี้ (5...