1 DAY TRIP

จุดเช็คอินแห่งใหม่  Cannabiz Way Valley  วิหารแดง สระบุรี 1 DAY TRIP เทศกาลดอกกัญชงกัญชาบาน

ต้อนรับเปิดประเทศ “เทศกาลดอกกัญชงกัญชาบาน” 1 DAY TRIP  จุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ Cannabiz Way Valley ฤกษ์เปิดงาน 17 มิ.ย.นี้ “เอกพร จุ้ยสำราญ” รองผวจ.สระบุรี เป็นประธานตัดดอกกัญชงกัญชาช่อปฐมฤกษ์ นางสาว อุนารินทร์ กิจไพบูลทวี  กรรมการผู้จัดการ...