ไฮเปอร์สเกล

CtrlS ลงนามความร่วมมือ NT สร้าง ไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย

ความร่วมมือของสองหน่วยงานในครั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการ Data Center, สถานีเคเบิลใต้น้ำ และเครือข่ายภาคพื้นดิน ด้วยโครงการไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ ที่รองรับกำลังไฟฟ้าขนาด 150 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นเป็นศูนย์ข้อมูลในต่างประเทศแห่งแรกของ CtrlS การพัฒนาศูนย์ข้อมูลในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะดึงดูดลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ ยานยนต์ การผลิต และปิโตรเคมี รวมถึงอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร กรุงเทพฯ/ไฮเดอราบัด สิงหาคม...