ไลออนส์สากล กับ กิจกรรมเพื่อชุมชน

ไลออนส์สากล กับ กิจกรรมเพื่อชุมชน

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ทาง ไลออนส์สากล จัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ ชุมชนวัดเทวราชกุญชร โดยงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือของ คณะผู้จัดการ 4 สโมสร ได้แก่ สโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพ(โฮสท์)ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สโมสรไลออนส์หอวังหลักสี่กรุงเทพ , สโมสรออนส์กรุง...