ไมโครนิวเทรียนส์

เด็กไทยวัย 1-6 ปี ขาดสารอาหาร “ไมโครนิวเทรียนส์” ห่วงพัฒนาการไม่สมบูรณ์

ในช่วงเวลาที่เด็ก ๆ กำลังวิ่งเล่น เติบโต เราอาจจะคิดว่าพวกเขายังคงแข็งแรงเป็นปรกติ แต่แท้จริงแล้วมีเด็กในช่วงวัยตั้งแต่ 1-6 ขวบ มากกว่าครึ่ง ประสบปัญหาการขาดสารอาหารรองหรือไมโครนิวเทรียนส์ (Micronutrients)  ซึ่งเป็นภัยเงียบที่ไม่สามารถแยกแยะได้จากการดูภายนอก ซึ่งจากงาน ประชุมวิชาการด้านโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 16 หัวข้อ “การแก้ปัญหาช่องว่างทางโภชนาการในเด็กเล็ก” จัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็ก ที่ผ่านมาบรรดานักโภชนาการ แพทย์...